29maj12dagar kvar

Kommunchef

Företag
Ljusnarsbergs kommun
Placering
Kopparberg

 

 

Vår kommunchef har bestämt sig för att fortsätta sitt tidigare uppdrag som ekonomichef.

Ljusnarsbergs kommun är en kommun med stabil ekonomi och ett gott politiskt klimat. Kommunen har ca 4900 invånare och cirka 350 tillsvidareanställda medarbetare. Kommunens verksamheter utgörs av de traditionella verksamheter som ligger i det kommunala grunduppdraget, somliga organiserade i olika samverkansformer med andra kommuner. Kommunchefen är kommunförvaltningens högsta tjänsteman och direkt underställd Kommunstyrelsen där den politiska styrningen utgår från. Vi prioriterar samarbete och utveckling med andra aktörer högt, vi fokuserar på möjligheterna, närhet med korta beslutsvägar och strävan efter samsyn och helhetstänk.

Att arbeta som kommunchef i vår kommun förutsätter att du ser vikten av närhet till invånare och medarbetare. Det innebär att du behöver kunna arbeta med både stora och små frågor och vara prestigelös. Arbetet hos oss bygger på teamkänsla med en stark och tydlig förankring i vår värdegrund d v s övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet med människor visar vi empati och engagemang . Andra viktiga nyckelord är att tilltro till medarbetarnas förmåga, kunskap och möjligheter att växa.

Ditt ansvar är att säkerställa politiska beslut, via beredning och slutligen verkställighet. Som kommunchef är du länken mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen. Att vara kommunchef är ett uppdrag med höga krav och stort ansvar men också stora möjligheter att påverka och göra skillnad. Du har som kommunchef ansvar för kommunövergripande processer, du ska utveckla och effektivisera kommunen som organisation. Det innebär att se till att styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring finns och används. Att stärka helhetssyn, driva och leda övergripande och strategiska frågor. Du förväntas fortsätta arbetet med att långsiktigt och målmedvetet utveckla vår kommun tillsammans med politiker och medarbetare. Du har operativt ansvar för kommunens ledningsgrupp.

Du förväntas ha gedigen ledarerfarenhet inom offentlig verksamhet och en vana att hantera ekonomi, verksamhets- och personalansvar. Önskvärt är att du har flerårig erfarenhet att leda och arbeta delegerat på övergripande nivå. Du har också en relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som för tjänsten bedöms likvärdig. Du förutsätts ha god förståelse för hur en politisk styrd organisation fungerar.

Vi kommer att behandla ansökningarna fortlöpande och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Kontakter och ansökan kommer att behandlas med diskretion.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson tel 070-6043249
Vision Magnus Carli 0580-805 15

Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

 

Ljusnarsbergs kommun är en kommun i norra Örebro län med Kopparberg som som centralort. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen inpå knuten ger dig goda möjligheter till ett rikt friluftsliv. Våra goda kommunikationer med tåg gör det möjligt att pendla. För mer information besök gärna www.ljusnarsberg.se

Ansök nu

Kontaktinformation
Ewa-Leena Johansson
  • 070-6043249


Sista ansökningsdag:12 juni 2019