Strandpromenaden
714 30 Kopparberg

 

http://www.biomalmen.se/ 

  • Onsdag 21/2 & Söndag 25/2 15.00 Speltid: Från -år Pris: 80:-

    Läs mer: http://www.biomalmen.se/kommande/filmer/

  • Söndag 25/2 19.00 Speltid: 123 min Från: 15-år Pris: 100:-

    Läs mer: http://www.biomalmen.se/kommande/filmer/

  • Söndag 18/2 15.00 Tillåten från 7-år Speltid: 105 min Pris: 80:-

    Läs mer: https://www.biomalmen.se/kommande/filmer/