https://www.facebook.com/Lara-caty-cakes-276887106313196/

Caféer och restauranger i Ljusnarsberg med omnejd

Källmans skogscafe


2018 har vi öppet :
☆Morsdag,
☆ KULTURGLIMTAR ( helgen efter midsommar)
☆Alla fred-söndagar i juli
☆ Farsdag.
Hjärtligt välkomna!

Swärdska huset

Café i Kopparberg

http://www.disponentparken.com/

Café i Grängesberg

Stjernfors Camping och Café  -    facebook