Utegymmen i Rydbergsdal

foto Rolf Elmstrom

foto Viveka Sjödell

foto Viveka Sjödell

foto Rolf Elmstrom

Rikkenstorp  

Kaljoxadalen  

Jan Ols Gården                        facebook

Brattforsen  

 

Bergslagsleden                             facebook

 

Bergslagsleden etapp 2

Fjällberget

Bergslagen cycling                          facebook 

Nordic Discovery

Säfsbanan    

Orientering   

Hiking route Kopparberg - Hörken

Ställdalens naturstudieklubb

Kopparstigen

Trädgårdsföreningen                    facebook

 Rydbergsdal, Kopparberg

Fiskevårdsföreningen

Gamla Kronvägen 

Jägareförbundet                         

Finnstigen

Stall Övre Tappen

 Ljusnaren runt

 Hörkens badplats Grönudden  Djäkensbadet            Kiosken
  • Säfsbanan

    https://www.facebook.com/groups/1066927030097332/

  • Säfsbanan

Utflykter med Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen ordnar varje år ett antal utflykter och föredrag,
ofta under ledning av Håkan Mossberg

Ställdalens Naturstudiegrupp

Bångbro

Kombinera motion med Bångbro-historia.

Natur- och kulturpass för Bångbro finns nu på Oscaria och i turistbyrån.